X
Menu
X
Inget prövningstillstånd för prövningstillstånd

Högsta Domstolen nekar i vanlig ordning prövningstillstånd i Hovrätten för ett mål om fel i byggentreprenad. Det betyder att en fyraårig tvist når sitt slut, min huvudman tilldöms ersättning enligt ursprunglig faktura (40 000 kr) och byrån tilldöms ersättning för rättegångskostnader på en bit över 200  000 kr.

Domen i tingsrätten var noggrant skriven och besluten i överrätterna riktiga. Som processförande jurister är vi ändå kritiska till de stränga reglerna på prövningstillstånd i civilrättsliga mål. Möjligen ger det bättre arbetsförhållanden för domstolarna att arbeta med de mål som bedöms som ”viktiga”, men vore det inte en bättre lösning att öka resurserna till rättsskipningen?

Prövningstillstånd är ett mycket tveksamt institut i en rättsstat: Det är otroligt enkelt att missbruka. Domstolen anger inga skäl till att neka tillstånd, utan skriver ”Domstolen har inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd.” Punkt. Detta gör att större delen av alla tvistemål bara kan prövas en gång i Sverige. Tidigare har rätten till prövning i två instanser varit ett fundament i ”rättsstaten”. Vi och vissa andra tvivlar på att Sverige och de svenska institutionerna är för goda för att aldrig låta sig påverkas av ovidkommande skäl: av personer de känner, av ”förtroende” för ombud, företagare eller privatpersoner et c. Korruption, eller illojal maktanvändning existerar i Sverige, även i domstolarna, och vi tror inte på en rättsskipande makt med bara en prövning.

Staffan Sörenson