X
Menu
X
Snabbt avslut och hög ersättning för språklärare

En språklärare i en mindre kommun bad om mitt biträde i samband med en eskalerande tvist, en händelsekedja som började med kritik från en förälder. Skolan utdelade en arbetsrättslig varning, och parterna tog fram en handlingsplan.

Så småningom blev läraren långtidssjukskriven men inför höstens skolstart inleddes förhandlingar om rehabilitering och andra åtgärder. Läraren var medlem i facket, men deras agerande var passivt och okänsligt, och hon avböjde ganska snart deras biträde.

Efter åtskilliga timmars diskussioner och sedermera förhandling med skolans rektor, personalchef och enhetschef på kommunen, enades parterna om att gå skilda vägar efter 15 års tjänstgöring. Med sig fick hon 27 månadslöner i ersättning och vår förhoppning är att detta ska räcka och bli över till dess hon hittat ett nytt jobb.