X
Menu
X
Rasismen och näthatet på kartan i Sverige idag

Det är mycket som händer i Sverige just nu och vi på Napoleon jurister har med skräck följt samhällets parallella trender av att rasismen ökar, asylboenden bränns ner, information om asylboendens platser delas på internet och att utveckligen kring åtal för den typen av näthat samtidigt står stilla.

I alla dylika skeden är det bra att vara proaktiva och försöka bygga upp praxis för att förhindra att liknande saker går ostraffat även i framtiden. Vi söker därmed aktivt efter ärenden att pröva gällande åtal för förtal på nätet och hör gärna av er till oss om ni har ärenden som ni tror hade kunnat gå in under beskrivningen som finns på sidan: http://napoleon.se/utsatt-for-nathat/.

För vidare läsning är detta ett intressant inlägg i debatten från Christian Munthe och David Brax: http://www.dn.se/debatt/skarp-straffen-for-dem-som-hatar-och-hetsar-pa-natet/

Inget prövningstillstånd för prövningstillstånd

Högsta Domstolen nekar i vanlig ordning prövningstillstånd i Hovrätten för ett mål om fel i byggentreprenad. Det betyder att en fyraårig tvist når sitt slut, min huvudman tilldöms ersättning enligt ursprunglig faktura (40 000 kr) och byrån tilldöms ersättning för rättegångskostnader på en bit över 200  000 kr.

Domen i tingsrätten var noggrant skriven och besluten i överrätterna riktiga. Som processförande jurister är vi ändå kritiska till de stränga reglerna på prövningstillstånd i civilrättsliga mål. Möjligen ger det bättre arbetsförhållanden för domstolarna att arbeta med de mål som bedöms som ”viktiga”, men vore det inte en bättre lösning att öka resurserna till rättsskipningen?

Prövningstillstånd är ett mycket tveksamt institut i en rättsstat: Det är otroligt enkelt att missbruka. Domstolen anger inga skäl till att neka tillstånd, utan skriver ”Domstolen har inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd.” Punkt. Detta gör att större delen av alla tvistemål bara kan prövas en gång i Sverige. Tidigare har rätten till prövning i två instanser varit ett fundament i ”rättsstaten”. Vi och vissa andra tvivlar på att Sverige och de svenska institutionerna är för goda för att aldrig låta sig påverkas av ovidkommande skäl: av personer de känner, av ”förtroende” för ombud, företagare eller privatpersoner et c. Korruption, eller illojal maktanvändning existerar i Sverige, även i domstolarna, och vi tror inte på en rättsskipande makt med bara en prövning.

Staffan Sörenson

Ny bok om stjärnfamiljejuridik sätter ämnet på kartan

En av vår tidigare anställda Erik Mägi, som var med och formade byråns stjärnfamiljejuridiska inriktning, har precis släppt en ny bok som vi hoppas ska rikta strålkastarna ytterligare mot frågor kring juridik rörande alternativa familjebildningar, surrogatmödrarskap, HBTQ-frågor och mycket mer.

Jättekul tycker vi naturligtvis och hoppas att detta skall bidra till att ämnet lyfts även på högre politiska plan.