X
Menu
X

Om Napoleon jurister

Jensplus Juridik bildades i juni 2010 av Staffan Sörenson och Johanna Svensson. Sedan dess har Jenni Stavare, Erik Mägi, Erik Jansson, Siri Sandin och Leila Nedaei arbetat i företaget. Idag drivs rådgivningsbyrån av Staffan Sörenson. I mars 2015 bytte byrån namn, efter att Staffan och hans vapendragare Jens Lundberg avslutat ett mångårigt mycket givande bolagssamarbete, som inrymde verksamheter inom evenemangsproduktion, säkerhet, ekonomitjänster och fastighetsförvaltning.

Napoleon jurister AB är därmed ett nystartat företag med en verksamhet som har funnits i flera olika skepnader sedan 2008. Staffan Sörenson har ägt och drivit verksamheten, som successivt hittat ett eget arbetsfält inom civilrätten och framförallt den processrätt som är nödvändig att behärska för att kunna ta tillvara de materiella intressena i själva domstolen, från inledande varningsbrev, stämningsansökan via förlikningsprocedurer eller huvudförhandling till prövningstillståndsansökan, domstolsprövning i högre rätt och till sist ansökan om verkställighet på utslag (dom) hos kronofogden.

Vi har alltid strävat efter att vara tillgängliga, enkla, flexibla, begripliga och att tillämpa rimliga villkor för byråns kompensation. Juridisk rådgivning är dyr och det beror på flera saker: Lång och dyr utbildning och ständiga krav på förkovran, på att ständigt vara à jour med utvecklingen som gäller lagar och regler, domstolarnas praxis och vetenskaplig doktrin. Litteraturen åldras på några år och vi använder mycket omfattande juridiska databaser. Rådgivning kräver heltäckande ansvarsförsäkringar, som kompenserar den som skulle få ett felaktigt råd, eller som inte har fått det biträde som vi har utlovat. Dessutom måste vi alltid ha tid över, för att kunna ta hand om frågor, bevaka tidsfrister och kunna hantera mål, vars planering vi inte helt kan råda över. Det gör att vi aldrig kan debitera lika många timmar per dag som en hantverkare i ett större projekt. Kringarbete, administrativa tjänster, registerhållning och arkivering måste skötas exemplariskt. Det vi kan spara på för våra klienters räkning är glas och krom, dyra inredningar och enorma konferensrum på exklusiva adresser, receptionister och dyra representationsmiddagar. Nog så viktigt!

Det vi inte sparar på är vårt eget engagemang och kunnande, att alltid eftersträva att ge bästa möjliga råd och biträde. Vi vet också att vi inte kan allt. Därför har vi under åren samlat på oss ett brett och mycket kvalificerat nätverk av jurister, advokater, domare och rättsvetenskapsmän som tillsammans med sakkunniga (experter) kan hjälpa oss när vi ska driva våra angelägna ärenden.

Vi hoppas och tror att vi har valt en ömsesidigt optimal nivå på service och resurser.

Välkommen!

Varför Napoleon?

För de flesta jurister är Napoleon allra främst förknippat med en av de tidigaste moderna lagböckerna, Code Napoléon, vars texter trädde i kraft 1804. 

Men firmans namn kommer från något helt annat: Napoleon är namnet på byråns grundare Staffan Sörensons farfar, en viktig förebild under hans tidiga uppväxt. Torsten Napoleon Sörenson var organist och lärare på musikhögskolan i musikteori och inte minst en mästare i kontrapunkt. Det är en kompositionsmetod som tar hänsyn till de melodiska – ”horisontella” - rörelserna i de undre stämmorna, och inte bara sköter om de rätta tonerna i ackorden, de ”vertikala” klangerna. Det är ett intrikat och svårbemästrat hantverk.

Därmed representerar han och hans skapargärning just den ljuvliga blandning av sträng formmässig disciplin och impulsivt skapande, där strängheten alltemellanåt får vika för skaparkraftens nödvändighet. Det är en dikotomi som har stor betydelse i den juridiska praktiken: Rättsregler är viktiga och syftar till att göra allt så gott som möjligt, men om och om igen ser man i sprickorna, att lagtexten är för fyrkantig, för monoton och för odynamisk. Då måste man övertyga både rätt och motpart om motiv, syfte och nytta, och göra en tolkning som inte alltid ryms inom språkets trånga dräkt. Samtidigt kan man aldrig övertyga någon utan att vara mycket väl förtrogen med alla delar av det regelsystem som berörs. För byrån är det både ett mål och ett arbetssätt, kanske inget så högt som en yrkesfilosofi, men väl en inspirerande förebild i den dagliga praktiken.

Med Napoleon Bonaparte har vi inte så mycket gemensamt, men G W F Hegel trodde när Napoleon kom ridande ur de vunna fältslagens groteska avrättningsplatser, att det var själva världsanden som uppenbarade sig, som en symbol för slutet på historien. Det är en stark och vacker symbol för en dröm om att det finns ett slutgiltigt helt, att världen helt enkelt till sist går i mål.