Priser

Utgångspunkter för byråns debitering är att den ska vara förutsebar, rimlig och att det hela tiden finns en strävan efter att hålla nere den totala kostnadsbilden, det vill säga att ansvara för och ser till hela ärendets ekonomi.

Det bra att känna till att en stor del av de privaträttsliga tvisterna täcks av en hemförsäkring, som i typfallet ersätter upp till 80 % av kostnaderna för vårt arbete men även kostnader för att ta fram bevisning och utredningar. En vanlig företagsförsäkring täcker också de flesta tvister, i flera fall utan att det förekommer en begränsning beträffande timarvodet. Normal ersättningsnivå är mellan 75–80 %. Arbetsrättsliga tvister är i princip alltid undantagna både för arbetstagare och arbetsgivare. Om ni önskar hanterar byrån alla kontakter med försäkringsbolag, från villkorsförfrågan, skadeanmälan, à contobetalningar fram till slutreglering.

Vi är mycket angelägna om att hålla ett klientperspektiv när det gäller processekonomi, och vi diskuterar därför noggrant vilket arbete och vilka åtgärder som är ekonomiskt försvarbara vid varje tidpunkt, samt vilka ekonomiska risker du som klient behöver ta. Vi kan ofta lämna ett fast pris på ett inledande arbetsmoment, medan domstolsprocesser eller tvisteförhandlingar är svårförutsebara, eftersom motpartens och domstolens åtgärder sällan kan förutses. Vi träffar också avtal där vi ersätts med en procentandel av ett förväntat skadestånd, eller andra typer av lösningar. Vi upprättar betalningsplaner vid behov.

Ett inledande möte kan vi ta per telefon, eller via olika typer av videosamtal som skype och liknande. Vi är anpassningsbara när det gäller mötestider och kan träffas från 7 på morgonen fram till 23 på kvällen efter överenskommelse, även om vi i första hand försöker lägga möten under kontors- tid. Om det finns skäl kan vi också träffas hemma hos er eller på annan plats. Vi eftersträvar att alltid återkoppla en förfrågan inom 24 timmar.

Vi hoppas att ni ska trivas med oss som rådgivare, ombud eller biträde och ser fram emot ett gott samarbete.

Standardpriser

Våra standardpriser för privatpersoner är följande (inkl. moms):

Första mötet eller telefonsamtaletGratis
Muntlig rådgivning inkl materiell juridik, processtrategi m.m.1 803 kr/tim
Avtals- och dokumentskrivning, rättsutredning, beslutsunderlag m.m. (detta pris gäller när det inte föreligger någon tvist)1803 kr/tim
Biträde i rättsprocess inklusive strategisk planering och förberedelser2 250 kr/tim
Företagskunder – rådgivning som processombudsarbete1 800 kr/tim exklusive moms