Rättsområden

Arbetsrätt

Vi lämnar rådgivning och företräder dig som arbetstagare eller arbetsgivare i alla ärenden som har med anställningar och tjänsteuppdrag att göra.

Fastighets- och entreprenadrätt

Vi ger råd i samband med överlåtelser, entreprenader, byggprojektering, vid avtalsskrivning och vid tvist.

Företagsrådgivning, kommersiella avtal och förhandling

Vi erbjuder rådgivning avseende kommersiella avtal, kontraktsförhandlingar, ägar-, styrelse- och bolagsutvecklingsfrågor och mycket annat för företagare.