Arbetsrätt

Vi företräder dig som arbetstagare eller arbetsgivare i alla ärenden som har med anställningsförhållandet att göra

Fastighets- och entreprenadrätt

Vi ger råd i samband med överlåtelser, entreprenader, byggprojektering, vid avtalsskrivning och vid tvist

Företagsrådgivning, kommersiella avtal och förhandling

Vi erbjuder punktvis och kontinuerlig rådgivning i ägar-, styrelse- och bolagsutvecklingsfrågor

Förvaltningsrätt och offentlig upphandling

Vi har erfarenhet inom en rad olika typer av frågeställningar inom förvaltningsrätt och lång erfarenhet inom offentlig upphandling

Surrogatjuridik

Vi arbetar med allt från testamenten och äktenskapsförord till stjärnfamiljejuridik och surrogatmödraskap

Tvistemålprocess

Civilprocess är det rättsområde som styr hur vi uppträder i domstol och nämnder, i samband med en tvist