Företagsrådgivning, kommersiella avtal och förhandling

Staffan Sörenson har arbetat som entreprenör under 25 år och har kommit i kontakt med de flesta typer av organisationer och många intressanta frågor som rör ägande, styrelsearbete, organisation, samarbeten, bolagsutveckling, fusioner och ekonomiska spörsmål.

Napoleon juristers rådgivning till företag kan baseras på enstaka förfrågningar, men det är de längre avtalen som ger det bästa resultatet för båda parter. Vi lär känna bolaget och dess ledning, vi möter olika situationer, och kan i en akut situation snabbt bedöma vilka mål som är viktiga och hur vi kan förutse processutvecklingen.

Med en avtalskund träffar vi avtal som ger ett lägre timpris baserat på såld volym, och vi har inga start- eller fasta avgifter. I några fall avtalar vi om perioder med fast veckoarbetstid eller regelbunden närvaro hos klienten, men typiskt sett går vi in när behov finns, håller oss informerade om bolagets utveckling genom att få del av styrelseprotokoll eller nyhetsbrev, och föreslår då och då en rådgivningstimma eller tar en gemensam lunch. Ett sådant samarbete inleds också oftast av att klienten begär biträde i det enstaka fallet, varefter vi gemensamt utvecklar relationen.

Vi åtar oss nu även styrelseuppdrag på kortare eller längre tid.