Vanliga frågor

Arbetsrätt

Hur lång tid kan en tvist med min arbetsgivare pågå?

Detta varierar beroende på om det räcker med att förhandla med din arbetsgivare eller om du måste stämma dem i domstol. En tvist i domstol kan ta ett år eller längre tid, överklagar någon domstolens avgörande förlängs tvisten. Under tiden tvisten pågår i domstol kan parterna ändå komma till en överenskommelse på egen hand och återkalla tvisten i domstol.

Vad kostar en tvist med min arbetsgivare?

Är du medlem i ett fackförbund och kan få hjälp från dem kostar det ingenting.

Betalar du själv för juridisk hjälp beror det på hur mycket tid ditt ombud behöver arbeta med tvisten.

I vissa fall kan en person få rättshjälp från staten. I dessa fall betalar staten en del av dina kostnader för ett juridiskt ombud.

Lägg in dina frågor här

kommer senare

Fastighets- och entreprenadrätt

Lägg in dina frågor här

kommer senare