Emma Dahlén

Emma Dahlén rekryterades till byrån i november 2017. Hon har ett stort intresse för humanjuridik och har tidigare arbetat ideellt med social utsatthet på gatutidningen Faktums avdelning Faktumjuristerna.

Hon biträder byrån i alla ärenden med speciellt fokus på surrogatärenden.

Emma Dahlén har juristexamen från Göteborgs Universitet, handelshögskolan. Hennes examensuppsats utreder frågor kring nyttjanderättsersättning i samband med boende efter separation.

Emma Dahlén

Kontaktuppgifter

+46 (0) 730 34 61 60
emma@napoleon.se