Ninette Averdal

Ninette Averdal rekryterades till byrån i juni 2018. Hon biträder byrån i alla ärenden.

Ninette har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes examensarbete handlar om personlig assistans ur ett rättighetsperspektiv. Hon har även läst grundläggande kurser i psykologi och kriminologi vid Göteborgs universitet och Mittuniversitetet.

Hon har tidigare arbetat ideellt med social utsatthet på gatutidningen Faktums avdelning Faktumjuristerna. Under våren 2018 har Ninette arbetat som assistent hos Advokat Malin Wassén Kjellberg AB.

Innan Juristprogrammet arbetade hon som utredare för arbetslöshetsersättning där hon också var skydds- och kontaktombud för sina medarbetare.

Ninette Averdal

Kontaktuppgifter

+46 (0) 707 20 58 19
ninette@napoleon.se