Staffan Sörenson

Jur kand /LL M vid Stockholms universitet, studier 1998-2000, samt specialkurser vid Göteborgs universitet.

Verksamhetsansvarig jurist i Jensplus AB 2008-2013, Jensplus juridik AB 2013-2015, Napoleon jurister AB 2015-

Övriga verksamheter och uppdrag (urval):
Nordic Surrogacy AB, styrelseordförande 2016, 2018-2019
Sandeng Gallery ideell förening, ledamot 2015-2016
Green Cross Sweden, styrelseledamot, tf styrelseordförande 2016-2017
Göteborgs Fjärrtransporter AB, sammankallande ordförande 2015-2016
Folkteatern i Göteborg ek. för. vice vd 2012-2013, ekonomichef 2013-2015
Öppna Göteborg, politiskt parti, styrelseledamot 2013-2014
Jensplus AB, förvaltande vd 2007-2014
Göteborg & Co Träffpunkt AB, avtals- och produktionssekreterare evenemangssamverkan, tf projektledare Göteborgs kulturkalas, Göteborgskalaset 2004-2007
Jazzklubben Nefertiti AB, vd, klubbchef 1994-2004 (med avbrott för studier)

Pågående styrelseuppdrag:
Napoleon jurister AB, styrelseordförande 2015-
Clero Redovisningsbyrå AB, styrelsesuppleant 2016-

Övriga universitets-/högskolestudier vid Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet och Umeå universitet. Idéhistoria (2,5 år), arkitektur, historia, matematik, biologi (enstaka kurser)

Jag läste juristlinjen i slutet av 90-talet av intresse att fördjupa mina kunskaper i samhällskunskap och i hur statsförvaltningen fungerar. Jag var mest intresserad av att kunna bli en bättre företagare och behärska de byråkratiska och offentliga strukturerna. Jag valde mellan juridik och arkitektur, men juridiken fångade omedelbart mitt intresse. Efter avslutade studier fortsatte jag arbeta inom ett antal olika kulturorganisationer, inom scenkonst, festivaler och institutioner.

Strax efter studieåren rekryterades jag till Göteborg & Co som projektadministratör för dåvarande Göteborgskalaset, en roll som passade mig utmärkt, i en miljö där mina kunskaper värderades högt. Jag arbetade intensivt med att förbättra avtal, anställningsformer och -avtal, offentliga upphandlingar och med att utveckla mina kunskaper i kommersiella avtal, främst gällande sponsorer, entreprenader och markupplåtelser, vinstdelningsavtal m fl. De upphandlingarna jag genomförde gällde främst tjänster inom media, kommunikation och ordningshållning, men också mer omfattande inhyrning av teknik med personal, storbild, ljud mm.

2007 sade jag upp mig för att ägna mig åt egna projekt, vilka så småningom blev administrativ ledning av bolagsgruppen Jensplus AB och min egen nystartade juridiska rådgivningsbyrå.

Jag deltog i grundandet av antikorruptionspartiet Öppna Göteborg! tillsammans med Dennis Töllborg vintern 2014, ett parti som kandiderade till kommunalvalet samma år. Jag lämnade partiet men är en beundrare av hans forskning inom illojal maktanvändning och drar nytta av mina kunskaper om hans teorier så fort jag anar offentligt maktmissbruk.

Staffan Sörenson

Kontaktuppgifter

+46 (0)708 74 07 88
staffan@napoleon.se