Företagsrådgivning, kommersiella avtal och förhandling

Rådgivning till företag

Staffan Sörenson, senior jurist på Napoleon, har arbetat som entreprenör i över 30 år och har kommit i kontakt med de flesta typer av organisationer och många intressanta frågor som rör ägande, styrelsearbete, organisation, samarbeten, bolagsutveckling, fusioner och ekonomiska spörsmål.

Byråns rådgivning till företag kan baseras på enstaka förfrågningar, men det är de längre avtalen som ger dig som kund det bästa resultatet: Vi lär känna bolaget och dess ledning, era värden och prioriteringar; vi möter olika situationer, vet något om hur ni tänker och kan därför snabbt bedöma vilka mål som är viktiga och hur vi kan förutse processutvecklingen.

Avtalskunder

Med er som avtalskund träffar vi avtal som ger ett lägre timpris baserat på såld volym, och vi har inga start- eller fasta avgifter, typ månadsavgifter. I några fall avtalar vi om perioder med fast veckoarbetstid eller regelbunden närvaro hos klienten om behovet finns, men typiskt sett går vi in när ni behöver oss, och annars håller oss informerade om bolagets utveckling genom att då och då talas vid per telefon eller tar en gemensam lunch. Vi följer också ert företag genom att ta del av styrelseprotokoll eller nyhetsbrev, och kanske föreslår en rådgivningstimma som avser någon specifik fråga. Ett sådant samarbete inleds oftast genom att klienten begär biträde i ett enstaka ärende, varefter vi gemensamt utvecklar relationen.

Staffan Sörenson åtar sig styrelseuppdrag både interimistiskt och permanent.