Om Napoleon jurister

Jensplus Juridik bildades i juni 2010 av Staffan Sörenson och Johanna Svensson. Sedan dess har Jenni Stavare, Erik Mägi, Erik Jansson, Siri Sandin och Leila Nedaei arbetat i företaget. Idag drivs rådgivningsbyrån av Staffan Sörenson. I mars 2015 bytte byrån namn, efter att Staffan och hans vapendragare Jens Lundberg avslutat ett mångårigt mycket givande bolagssamarbete, som inrymde verksamheter inom evenemangsproduktion, säkerhet, ekonomitjänster och fastighetsförvaltning.

Napoleon jurister AB är därmed ett nystartat företag med en verksamhet som har funnits i flera olika skepnader sedan 2008. Staffan Sörenson har ägt och drivit verksamheten, som successivt hittat ett eget arbetsfält inom civilrätten och framförallt den processrätt som är nödvändig att behärska för att kunna ta tillvara de materiella intressena i själva domstolen, från inledande varningsbrev, stämningsansökan via förlikningsprocedurer eller huvudförhandling till prövningstillståndsansökan, domstolsprövning i högre rätt och till sist ansökan om verkställighet på utslag (dom) hos kronofogden.

Vi har alltid strävat efter att vara tillgängliga, enkla, flexibla, begripliga och att tillämpa rimliga villkor för byråns kompensation. Juridisk rådgivning är dyr och det beror på flera saker: Lång och dyr utbildning och ständiga krav på förkovran, på att ständigt vara à jour med utvecklingen som gäller lagar och regler, domstolarnas praxis och vetenskaplig doktrin. Litteraturen åldras på några år och vi använder mycket omfattande juridiska databaser. Rådgivning kräver heltäckande ansvarsförsäkringar, som kompenserar den som skulle få ett felaktigt råd, eller som inte har fått det biträde som vi har utlovat. Dessutom måste vi alltid ha tid över, för att kunna ta hand om frågor, bevaka tidsfrister och kunna hantera mål, vars planering vi inte helt kan råda över. Det gör att vi aldrig kan debitera lika många timmar per dag som en hantverkare i ett större projekt. Kringarbete, administrativa tjänster, registerhållning och arkivering måste skötas exemplariskt. Det vi kan spara på för våra klienters räkning är glas och krom, dyra inredningar och enorma konferensrum på exklusiva adresser, receptionister och dyra representationsmiddagar. Nog så viktigt!

Det vi inte sparar på är vårt eget engagemang och kunnande, att alltid eftersträva att ge bästa möjliga råd och biträde. Vi vet också att vi inte kan allt. Därför har vi under åren samlat på oss ett brett och mycket kvalificerat nätverk av jurister, advokater, domare och rättsvetenskapsmän som tillsammans med sakkunniga (experter) kan hjälpa oss när vi ska driva våra angelägna ärenden.

Vi hoppas och tror att vi har valt en ömsesidigt optimal nivå på service och resurser.

Välkommen!