Om Napoleon jurister

Jensplus Juridik bildades i juni 2010 av Staffan Sörenson och Johanna Svensson. Sedan dess har juristerna Jenni Stavare, Erik Mägi, Erik Jansson, Siri Sandin, Leila Nedaei, Sara Willman, Emma Dahlén och Ninette Averdal arbetat i företaget som bytte namn den 1 maj 2015. Idag driver Staffan Sörenson byrån själv, med stöd av administrativ personal (byråsekreterare, telefonpassning, ekonomi och redovisning) Byråns erfarenheter inom processföring och inom rättsområdena stjärnfamiljer och surrogat sträcker sig tillbaka till 2008. Sedan dess har vi successivt hittat ett eget arbetsfält inom valda delar av civilrätten och den så kallade processrätten som är nödvändig att behärska för att kunna ta tillvara klientens intressen i domstol och hos myndigheter.

Vi har alltid strävat efter att vara tillgängliga, enkla, flexibla, begripliga och framför allt tillämpa hederliga villkor för arvoden och ersättningar. Juridisk rådgivning är dyr och det beror på flera saker: Lång och dyr utbildning och ständiga krav på förkovran, på att ständigt vara à jour med utvecklingen som gäller lagar och regler, domstolarnas praxis och vetenskaplig doktrin. Litteraturen åldras på några år och vi använder mycket omfattande juridiska databaser. Vi har mycket dyra försäkringar, som kompenserar den som skulle få ett felaktigt råd, eller som inte har fått det biträde som vi har utlovat. Dessutom måste vi alltid ha tid över, för att kunna ta hand om frågor, bevaka tidsfrister och kunna hantera mål, vars planering vi inte helt kan råda över. Det gör att vi aldrig kan debitera lika många timmar per dag som en hantverkare i ett större projekt. Kringarbete, administrativa tjänster, registerhållning och arkivering måste skötas exemplariskt. Det vi kan spara på för våra klienters räkning är glas och krom, dyra inredningar och enorma konferensrum på exklusiva adresser, receptionister, representationsmiddagar och dyra konferensresor. Nog så viktigt!

Det vi inte sparar på är vårt eget engagemang och kunnande, att alltid eftersträva att ge bästa möjliga råd och biträde. Vi vet också att vi inte kan allt. Därför har vi under åren samlat på oss ett brett och mycket kvalificerat nätverk av jurister, advokater, domare och rättsvetenskapsmän som tillsammans med sakkunniga (experter, till exempel besiktningsmän eller revisorer) kan hjälpa oss när vi ska driva våra angelägna ärenden.

Vi hoppas och tror att vi har valt en ömsesidigt optimal nivå på service och resurser.

Välkommen!