Om oss

Staffan Sörenson har drivit egen byrå sedan 2009, till en början med en juristkollega, Johanna Svensson, senare med flera anställda. Genom åren har ett tiotal jurister arbetat på byrån, som tidigare hette Jensplus. Sedan september 2021 arbetar han som ensam jurist tillsammans med administrativ personal.

Byrån arbetar huvudsakligen med tvistemål, det vill säga tvister mellan enskilda: privatpersoner eller företag. I det arbetet är vår förhoppning att vi kan göra något gott för den enskilda klienten, genom att bedöma ärenden, göra en så kallad rättslig analys och sedan – genom förhandling eller rättsprocess – avsluta tvisten genom en överenskommelse som oftast innehåller villkor om att ena parten ska betala ett visst belopp till den andra. Målsättningen är både att tvisten ska få ett slut inom rimlig tid och att resultatet för vår klient ska bli så bra som möjligt totalt sett.

Vi har valt specialisering i stället för bredd. Tanken bakom det är att vi försöker bli så bra som möjligt inom ett mindre område inom den enorma mängd discipliner som juridiken innehåller: tänk dig en kirurg i stället för en allmänläkare. Inte så duktig på lungsjukdomar, men desto skickligare på operationer, som vi utför dagligen. Samtidigt finns det nackdelar; vi kan inte hjälpa till med allt, utan du måste vända dig till en annan jurist om du till exempel blivit utsatt för brott. Traditionellt har den här uppdelningen inte funnits i juridiken, men den är allt vanligare nu, och gör naturligtvis att kvaliteten på det juridiska arbetet blir bättre i allmänhet.

Vi tycker om dynamiken och dramatiken i det dagliga juridiska arbetet, variationen mellan ärendena och att möta våra klienter, motpartsombud och domstolens ledamöter. Vi lever i tvisterna och vår önskan är att du som klient ska känna en lättnad och tillförsikt över att anlita oss som ditt ombud eller din rådgivare.