Medarbetare

Staffan Sörenson

Jur kand / Master of Laws (LL.M.)

staffan@napoleon.se

031-313 94 90

Jur kand /LL M vid Stockholms universitet, studier 1998-2000 (höjd studietakt), samt specialkurser vid Göteborgs universitet.

Verksamhetsansvarig jurist i Jensplus AB 2008-2013, Jensplus juridik AB 2013-2015, Napoleon jurister AB 2015-2021, Entreprenad- och arbetsrättsjuristen i Göteborg AB 2021–

Övriga verksamheter och uppdrag (urval):

  • Nordic Surrogacy AB, styrelseordförande 2016, 2018-2019
  • Sandeng Gallery ideell förening, ledamot 2015-2016
  • Green Cross Sweden, styrelseledamot, tf styrelseordförande 2016-2017
  • Göteborgs Fjärrtransporter AB, sammankallande ordförande 2015-2016
  • Folkteatern i Göteborg ek. för. vice vd 2012-2013, ekonomichef 2013-2015
  • Öppna Göteborg, politiskt parti, styrelseledamot 2013-2014
  • Jensplus AB, vd 2007-2014
  • Göteborg & Co Träffpunkt AB, avtals- och produktionssekreterare evenemangssamverkan, tf projektledare Göteborgs kulturkalas, Göteborgskalaset 2004-2007
  • Jazzklubben Nefertiti AB, vd, klubbchef 1994-2004

 

Övriga universitets-/högskolestudier vid Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet och Umeå universitet. Idéhistoria (2,5 år), arkitektur, historia, matematik, biologi (enstaka kurser)

Jag läste juristlinjen i slutet av 90-talet av intresse att fördjupa mina kunskaper i samhällskunskap och i hur statsförvaltningen fungerar. Jag var framför allt intresserad av att utvecklas som företagare och behärska de byråkratiska och offentliga strukturerna, och bli starkare i förhandling. Efter avslutade studier fortsatte jag arbeta inom ett antal olika kulturorganisationer, som arrangör inom scenkonst, festivaler och vid kulturinstitutioner. Några år senare bestämde jag mig för att starta min egen oberoende juristbyrå tillsammans med en annan engagerad jurist med fokus på privaträtt, arbetsrätt och surrogatjuridik. Den byrå som idag bär namnet Napoleon efter min farfar.

Leona Sörenson

Sekreterare

leona@napoleon.se

0767-97 29 65

Denise Ödgren

Redovisningsekonom

denise@landvetterekonomi.se

073-610 13 27